THIS SITE IS BEST VIEWED IN GOOGLE CHROME....................................................NOTE: Copyright Issues - Any image on this blog showing Blog's name or Blog address is not claimed to be created by the Blog's author unless otherwise specified.These images have been acquired from the web and Bha Bha Blogsghip bears no copyrights of these images.If you have any objection over any image or content please e-mail to bharatrbh@yahoo.com.

Sunday, September 26, 2010

गाडी सुटली...When someone leaves...Lyrics
SANDEEP KHARE

Singer/Music
SALIL KULKARNI

Album
AYUSHYAWAR BOLU KAHI


गाडी सुटली रुमाल हलले क्षणात डोळे टचकन् ओले,

गाडी सुटली पडले चेहरे क्षण साधाया हसरे झाले,

गाडी सुटली हातामधुनी हात कापरा तरी सुटेना,

अंतरातली हळवी माया तुटू दे म्हटले तरी तुटेना,

का रे इतका लळा लवुनी नंतर्  मग ही गाडी सुटते ,

डोळ्यांदेखत सरकत जाते आठवणींचा ठिपका होते,

गाडी गेली फ़लाटावरी आठवणींचा कचरा झाला,

गाडी गेली डोळ्यांमधल्या निर्धाराचा पारा फुटला….
हे भलते अवघड असते, कुणी प्रचंड आवडणारे ते दूर दूर जाताना,

डोळ्यांच्या देखत आणि नाहीसे लांब होताना,

डोळ्यांतील अडवून पाणी, हुंदका रोखूनी कंठी,

तुम्ही केविलवाणे हसता, अन् तुम्हास नियती हसते,

हे भलते अवघड असते ……….


तरी असतो पकडायाचा हातात रुमाल गुलाबी,

वाऱ्यावर फडकवताना,पायाची चालती गाडी,

ती खिडकीतून बघणारी,अन् स्वतःमधे रमलेली,

गजरा माळावा इतुके, ती सहज अलविदा म्हणते,

हे भलते अवघड असते ……….


तुम्ही म्हणता मनास आता, हा तोडायाचा सेतू,

इतक्यात म्हणे ती माझ्या, कधी गावा येशील का तू,

ती सहजच म्हणुनी जाते, मग सहजच हळवी होते,

गजऱ्यातील् होन कळ्या अन्, हलकेच ओंजळीत देते,

हे भलते अवघड असते ……….कळते की गेली वेळ, ना आता सुटणे गाठ,

अपुल्याच मनातील स्वप्ने, घेउन मिटावी मुठ,

हि मुठ उघडण्यापुर्वी चल निघूया पाऊल म्हणते,

पण पाऊल निघण्यापूर्वी, गाडीच अचानक निघते,

हे भलते अवघड असते ……….


परतीच्या वाटेवरती गुदमरून जड पायांनी,

ओठांवर शील दिवानी बेफिकीर पण थरथरती,

पण क्षणक्षण वाढत असते अंतर हे तुमच्या मधले,

मित्रांशी हसताना ही, हे दुःख चरचरत असते,

हे भलते अवघड असते ……….

No comments:

Post a Comment

Feel Free to Comment

Top 5 Popular Posts