THIS SITE IS BEST VIEWED IN GOOGLE CHROME....................................................NOTE: Copyright Issues - Any image on this blog showing Blog's name or Blog address is not claimed to be created by the Blog's author unless otherwise specified.These images have been acquired from the web and Bha Bha Blogsghip bears no copyrights of these images.If you have any objection over any image or content please e-mail to bharatrbh@yahoo.com.

Sunday, September 26, 2010

गाडी सुटली...When someone leaves...Lyrics
SANDEEP KHARE

Singer/Music
SALIL KULKARNI

Album
AYUSHYAWAR BOLU KAHI


गाडी सुटली रुमाल हलले क्षणात डोळे टचकन् ओले,

गाडी सुटली पडले चेहरे क्षण साधाया हसरे झाले,

गाडी सुटली हातामधुनी हात कापरा तरी सुटेना,

अंतरातली हळवी माया तुटू दे म्हटले तरी तुटेना,

का रे इतका लळा लवुनी नंतर्  मग ही गाडी सुटते ,

डोळ्यांदेखत सरकत जाते आठवणींचा ठिपका होते,

गाडी गेली फ़लाटावरी आठवणींचा कचरा झाला,

गाडी गेली डोळ्यांमधल्या निर्धाराचा पारा फुटला….
हे भलते अवघड असते, कुणी प्रचंड आवडणारे ते दूर दूर जाताना,

डोळ्यांच्या देखत आणि नाहीसे लांब होताना,

डोळ्यांतील अडवून पाणी, हुंदका रोखूनी कंठी,

तुम्ही केविलवाणे हसता, अन् तुम्हास नियती हसते,

हे भलते अवघड असते ……….


तरी असतो पकडायाचा हातात रुमाल गुलाबी,

वाऱ्यावर फडकवताना,पायाची चालती गाडी,

ती खिडकीतून बघणारी,अन् स्वतःमधे रमलेली,

गजरा माळावा इतुके, ती सहज अलविदा म्हणते,

हे भलते अवघड असते ……….


तुम्ही म्हणता मनास आता, हा तोडायाचा सेतू,

इतक्यात म्हणे ती माझ्या, कधी गावा येशील का तू,

ती सहजच म्हणुनी जाते, मग सहजच हळवी होते,

गजऱ्यातील् होन कळ्या अन्, हलकेच ओंजळीत देते,

हे भलते अवघड असते ……….कळते की गेली वेळ, ना आता सुटणे गाठ,

अपुल्याच मनातील स्वप्ने, घेउन मिटावी मुठ,

हि मुठ उघडण्यापुर्वी चल निघूया पाऊल म्हणते,

पण पाऊल निघण्यापूर्वी, गाडीच अचानक निघते,

हे भलते अवघड असते ……….


परतीच्या वाटेवरती गुदमरून जड पायांनी,

ओठांवर शील दिवानी बेफिकीर पण थरथरती,

पण क्षणक्षण वाढत असते अंतर हे तुमच्या मधले,

मित्रांशी हसताना ही, हे दुःख चरचरत असते,

हे भलते अवघड असते ……….

Friday, September 24, 2010

नसतेस घरी तू जेव्हा...When you are not at home...

A wonderful song by Sandeep Khare expressing life without the most important women in your life. It could be your wife or your mother.

Lyrics
SANDEEP KHARE

Singer/Music
SALIL KULKARNI

Album
AYUSHYAWAR BOLU KAHIFound at: FilesTube


नसतेस घरी तू जेव्हा..

जीव तुटका तुटका होतो

जगण्याचे विरती धागे

संसार फाटका होतो


नभ फाटून वीज पडावी

कल्लोळ तसा ओढवतो

ही धरा दिशाहीन होते

अन्‌ चंद्र पोरका होतो


येतात उन्हे दाराशी

हिरमुसून जाती मागे

खिडकीशी थबकुन वारा

तव गंधावाचून जातो


तव मिठीत विरघळणाऱ्या

मज स्मरती लाघववेळा

श्वासाविण ह्रुदय अडावे

मी तसाच अकंतिक होतो


तू सांग सखे मज काय

मी सांगू या घरदारा ?

समईचा जीव उदास

माझ्यासह मिणमिण मिटतो


ना अजून झालो मोठा

ना स्वतंत्र अजुनी झालो

तुजवाचून उमगत जाते

तुजवाचून जन्मच अडतो
!
Watch the song edited on Shahrukh Khan and Rani Mukherji

from the film Chalte Chalte
Thursday, September 23, 2010

कसे सरतील सये...Without Me.

Singer/Lyrics
SANDEEP KHARE

Music
SALIL KULKARNI

Album
DIWAS ASE KI


कसे सरतील सये, माझ्यावीना दिस तुझे
सरताना आणि सांग सलतील ना?
गुलाबाचे फुल दोन्, रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?
पावसाच्या धारा धारा, मोजताना दिस सारा
रितेरिते मन तुझे उरे, ओठभर हसे हसे
उरातून वेडेपिसे, खोल खोल कोण आंत झुरे
आता जरा अळीमिळी, तुझी माझी व्यथा निळी
सोसताना सुखावून हसशील ना?
गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?
कोण तुझ्या सौधातून्, उभे असे सामसूम
चिडीचूप सुनसान दिवा, आता सांज ढळेलच
आणि पुन्हा छळेलच, नभातून गोरा चांदवा
चांदण्यांचे कोटी कण, आठवांचे ओले सण
रोज रोज नीजभर भरतील ना?
गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?
इथे दूर देशी, माझ्या सुन्या खिडकीच्यापाशी
झडे सर कांचभर तडा, तुच तुच तुझ्या तुझ्या
तुझी तुझी तुझे तुझे, सारा सारा तुझा तुझा  सडा
पडे माझ्या वाटेतून, आणि मग काट्यातून
जातांनाही पायभर मखमल ना?
गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?
आता नाही बोलायाचे, जरा जरा जगायाचे
माळूनीया अबोलीची फुले, देहभर हलू देत
वीजेवर डुलू देत, तुझ्या माझ्या विरहाचे झुले
जरा घन झुरू दे ना, वारा गुदमरू दे ना
तेंव्हा मग धरासारी भिजवेल ना?
गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?Saturday, September 11, 2010

The Magic of Ajay - Atul

Marathi SA RE GA MA PA Grand Finale held on 31st January 2010 witnessed 3 wonderful upcoming singers singing to the greatest composition of recent times by the genius of AJAY -ATUL and wonderful lyrics of Guru Thakur.
One of the most noticeable thing about Ajay-Atul's music is the great chorus score which you will find in most of there superhit songs.
Urmila Dhangar, Rahul Saxena and Abhilasha Chellam singing their heart out and equally supported by Nilesh Parab and company (musicians).

A never seen before Grand Finale event on television where the audience, from small kids to grand parents got off from there seats and went crazy dancing on the magical tunes of Ajay - Atul.

The CAST

Ajay - Atul


Guru ThakurUrmila Dhangar

Rahul Saxena


Abhilasha Chellam

Nilesh Parab

Below are the three songs performed at The Grand Finale. All three songs got once more from the audience
Nadichya Palayad Sung By Urmila DhangarVaajle Ki Bara Sung by Abhilasha ChellamMorya Morya Sung by Rahul Saxena

Tuesday, September 7, 2010

A True Atheist - एक खराखुरा नास्तिक
Sandeep Khare
A Marathi poet, songwriter, Copywriter and singer.
A truly fabulous writer who has written poetries which are loved by people of all ages.
Words that will stay immortal.
This is one of his many popular and great poetries 
(with English translation)

एक खराखुरा नास्तिक जेव्हा देवळा बाहेर थांबतो 
तेव्हा खरे तर गाभार्यातच भर पडत असते 
की कोणीतरी आपआपल्या पुर्ता सत्याशी का होइना
पण प्रामाणिक पणे चिक्टून राहील्याच्या पुण्याइची ! 

(When a true atheist stands outside a temple
Some offering is actually being made to the altar
Of the goodwill, that at least someone, loyally stands behind his belief,
Even if it is a selfish one)

एक खराखुरा नास्तिक जेव्हा देवळा बाहेर थांबतो 
तेव्हा होते निर्माण 
देवाने आपला आळस झटकून देवळा बाहेर येण्याची !

(When a true atheist stands outside a temple
It generates a need for God to shirk his sluggishness
And step outside the temple)

एक खराखुरा नास्तिक जेव्हा देवळा बाहेर थांबतो 
तेव्हा कोर्या नाजरेने पाहत राहतो 
सभोवतालच्या हाल चाली, भाविकांच्या जात्रा.......
कोणितरी स्वतःचे ओझे , स्वतःच्या पायांवर
सांभाळत असल्याचे समाधान लाभते देवालाच !

(When a true atheist stands outside the temple
He listlessly looks upon the happenings in his surroundings,
hordes of believers.......
God Himself feels the satisfaction
that somebody is bearing his onus on his own shoulders !)

म्हणून तर एक खराखुरा नास्तिक जेव्हा देवळा बाहेर थांबतो 
तेव्हा देवाला एक भक्त कमी मिळत असेल कदाचित !
पण मिळते अकंठ समाधान एक सहकारी लाभल्याच

(Which is why when an atheist stands outside the temple
Maybe God gets deprived of a follower
But He feels the enormous satisfaction
of having gained a colleague)

देेऊळ बंद झाल्यावर एक मरट आळस देऊन
बाहेर तातकाळलेल्या नास्तिकाशी गप्पा मारता मारता
देव म्हणतो, "दर्शन देत जा अधून मधून...............
तुमचा नसेल विश्वास आमच्यावर,
पण आमचा तर आहे ना !"

(When the temple closes down,
As God has a lazy chat with the atheist stranded outside,
God says to him, "Keep visiting...............
You might not believe in me,
But I believe in you !")

देवळा बाहेर थांबलेला एक खराखुरा नास्तिक
कंटाळलेल्या देवाला मोठ्या मिन्नत्वरिने पाठवतो देवळात
तेव्हा कुठे अनंत वर्षे आपण घेऊ शकतो दर्शन
आस्तिकवातच्या भर्जरी शालित गुद्मरलेल्या देवाचे.................

(The atheist standing outside the temple finally sends the
weary God back into the temple with much persuasion
Which is when, for countless years to come, we can pay homage to
the God, who is smothered in the expensive shawl
showered upon Him by theists.................)


Hear it in his own voice.

Wednesday, September 1, 2010

How to Calculate Theoretical Plates


Chromatogram sketch
Chromatogram sketch
Chromatography is a method of substance separation. It is implemented using a narrow tube (column) packed with a specific material. A mixture of compounds is forced through the column using pressure. Each compound comes out from the column during certain times, graphically representing a peak on a chromatogram. The position of the peak maximum, called a retention time, is specific for each compound. Performance of chromatographic columns is expressed as a number of theoretical plates. A theoretical plate is an imaginary layer within a column that helps to interpret the separation process. A higher number of theoretical plates corresponds to better column efficacy.
Instructions

Things You'll Need:

 • Calculator
 • Metric Ruler (Vernier Caliper)

 1. 1
  Obtain a chromatogram chart from your chromatographic column.

 2. 2
  Draw a vertical line from the peak maximum to the baseline.

 3. 3
  Measure the length of this line and divide it by 2 to find the center of the line. In these steps, make all measurements in millimeters (mm).

 4. 4
  Draw a line passing through the line's center and parallel to the baseline.

 5. 5
  Measure the length of the line from Step 4 to get the peak width at the half-height. For example, the peak width is 12 mm.

 6. 6
  Measure the distance from 0 to the peak maximum to obtain the retention time. For example, the retention time is 650 mm. Note that the retention time is normally expressed in minutes, but it also proportional to the measured length.

 7. 7
  Divide the retention time by the peak width and raise the quotient in the power of 2. Then multiply the result by 5.55 to calculate the number of theoretical plates:

  Number of theoretical plates = 5.55 * (Retention time / Peak width)^2

  In our example, it would be 5.55 * (650 mm / 12 mm)^2 = 16,284 theoretical plates. The result is rounded to the whole number.
Top 5 Popular Posts